Stagiaires

Ik heb altijd al moeite gehad om stagiaires te selecteren bij een sollicitatiegesprek. Probleem was altijd dat diegene waarvan ik dacht dat ze goed waren later een ramp bleken te zijn en andersom.

Er waren jongeren die intelligent overkwamen in het gesprek, geïnteresseerd en die ook duidelijk werk hadden gemaakt om iets van hun toekomstige stageplaats te weten te komen. Anderen zaten er als een zoutzak bij en leken te dom om voor de duvel te dansen. (Nog afgezien van de jongeren die begeleid werden door paps of mams die dan ook nog het woord deden.)

Dan bleek de potentiële zoutzak een worcaholic en zat de intelligentsia de hele dag poppentjes te tekenen op een kladblok en nam de telefoon op met "hallo???". Dan mag ik zeker ook wel even kwijt dat het niveau van de gemiddelde HBO scholier ook ver onder de maat is. Nog afgezien van de rampzalige kennis van de Nederlandse taal komen de stage opdrachten ook niet verder dan "ik moet leren hoe ik een kopie maak".

Foto: stock.xchng

Dat zijn dan diezelfde jongeren die sneller met een mobiele telefoon weten om te gaan dan u en ik en die ook alle computerspellen en MSN mogelijkheden eerder weten te doorgronden. Maar van de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer daar kunnen ze nog wel wat van leren.

Één stagiaire maakte het wel heel bont. Op de vraag of ze een paar spoedbrieven in de brievenbus wilde gooien werd bevestigend geantwoord. Ze liep naar buiten en kwam binnen de kortste keren terug. Ze had de brieven in onze eigen brievengleuf bij de voordeur gegooid. Sindsdien werden de stagiaires aangenomen door de adjunct-hoofdredacteur.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten


Je kunt me ook volgen op: